top of page
download.png
  • Skribentens bildSDNit

SDNit samarbetar med Eezer

I Sverige finns sedan några år tillbaka initiativet Eezer, de bidrar med motorcykelambulanser i utsatta områden i Afrika redo att ta kvinnorna till en klinik för att rädda liv.

Initiativtagaren till projektet är Lars Klingsbo. Han arbetar med biståndsorganisationen PMU som bland annat jobbar mot kvinnlig könsstympning. Vid ett besök i Kenya i samband med ett uppdrag upptäckte han hur svårt det var för gravida kvinnor på landsbygden att ta sig till sjukhus eller hälsocentral när de fick komplikationer i samband med graviditet och förlossning. Kvinnorna tvingades gå flera mil, eftersom vägarna till och från byarna var för dåliga för bilkörning.

Då föddes idén med motorcykelambulanser: en vagn som kopplas på bakom motorcykeln.


I vissa delar av Afrika och Asien är mödradödlighet och perinatal barnadödlighet fortfarande höga. Data från 2014 anger en mödradödlighet på 1 360 per 100 000 födslar i Sierra Leone och 693 i Demokratiska Republiken Kongo, jämfört med 4 i Sverige. Det finns nog ett mörkertal, då folkbokföringen ofta är ofullständig. FN:s mål för mödradödlighet i låginkomstländer ligger på 70 per 100 000 för år 2030.


En Eezer motorcykelambulans tar sig fram på stigar och i bäckraviner, och kan bäras över hinder och genom vattendrag och översvämningsområden. Till skillnad från en bilambulans är den dessutom ett billigt alternativ. Den viktigaste målgruppen är gravida kvinnor som behöver transport till klinik eller sjukhus. I vissa fall behövs vidaretransport från småkliniker till sjukhus för kejsarsnitt. Ambulansen kan även användas för andra akuta fall.


Flera större och mindre svenska företag bidrar med finansiering både genom pengar och sakkunskap och handfasta insatser som körutbildning, ritningar, materialval, svetsarbeten, säkerhetsfrågor och utveckling av en app som via GPS registrerar resorna. Allt arbete sker ideellt, både när det gäller de drivande personerna och de involverade företagen. En av de planer som finns är att kvinnliga motorcykelförare från Sverige ska utbilda kvinnor på plats i motorcykelkörning.

Vad SDNit bidrar med

SDNit bidrar med tid och resurser till Eezer för att utveckla en webbaserad applikation som en mobiltelefon-applikation sedan kan rapportera in data för ambulanskörningar. Den webbaserade applikation kommer att ha olika sätt att rapportera körningar och kunna spåra dessa. Det kommer även att finnas olika nivåer i den för att olika personer/sponsorer/företag skall kunna “se” deras ambulansekipage och hur denna används i körningar.

Utvecklingen sker i ett webbaserat gränssnitt och ett bakomliggande system med en databas för att lagra data om användare, körningar och förare bland annat. Utvecklingen sker mestadels i python med hjälp av en hel del ramverk och gränssnitt som finns som moduler till python.

22 visningar

Comments


bottom of page