top of page
download.png

4 tips för att stärka er cybersäkerhet


cybersakerhet-it


Cybersäkerhet har blivit en av de mest avgörande utmaningarna för företag i dagens digitala era. Med ständigt ökande hotnivåer och sofistikerade attacker är det viktigare än någonsin att implementera robusta säkerhetsåtgärder. Här är fyra avgörande tips för att stärka er cybersäkerhet.

1. Använd Endpoint Detection and Response (EDR)

För att stärka cybersäkerheten ytterligare, är det viktigt att implementera Endpoint Detection and Response (EDR). EDR är en sofistikerad säkerhetsteknologi som ger en detaljerad insyn i vad som händer på datorer, servrar och andra digitala enheter (så kallade "slutpunkter") i ett nätverk. Genom att använda EDR-plattformar får du realtidsövervakning och avancerad analys av händelser på slutpunkter för att upptäcka och reagera på hot. Detta möjliggör en proaktiv strategi för att hantera potentiella säkerhetsrisker och stärker den övergripande cybersäkerheten i systemet.2. Genomför sårbarhetsanalyser

För att integrera cybersäkerhet effektivt, är det väsentligt att även implementera sårbarhetsanalyser. Genom att regelbundet utföra sådana analyser och penetrationstester identifierar och åtgärdar vi säkerhetsbrister i förebyggande syfte, innan de kan utnyttjas. Denna proaktiva strategi stärker vår totala säkerhet mot potentiella hot och säkerställer en robust skyddsåtgärd mot cyberincidenter.3. Sätt upp SIEM för avancerad övervakning

SIEM, eller Security Information and Event Management, centraliserar och analyserar loggar från olika källor för att upptäcka och reagera på säkerhetsincidenter på ett effektivt sätt. Det här ökar organisationens förmåga att skydda sig mot hot.4. Implementera multifaktorautentisering

Sätt upp multifaktorautentisering (MFA) och kräv att användare autentiserar sig med minst två olika metoder, som lösenord och en engångskod via mobilapp. Det stärker åtkomstkontrollen och försvårar obehörig åtkomst. En no brainer.


"Förebyggande åtgärder som dessa utgör grunstenarna för en stark och hållbar cybersäkerhetsstrategi."


Behöver ni hjälp med er cybersäkerhet?

Vi har experter med bred erfarenhet som kan stötta när ni behöver. Behöver ni hjälp med att implementera dessa åtgärder eller har frågor kring er cybersäkerhet? Tveka inte att höra av dig till oss!


 


Om SDNit


SDNit är ett team med passionerade, intresserade och nyfikna tekniska specialister inom nätverk, cloud och säkerhet. Vi jobbar bland annat med nätverk, automatisering och programmering tillsammans med våra kunder. Vår företagskultur bottnar i samarbete, kunskap och glädje, där vi mår bra och presterar på topp.


Företaget har kontor i Sverige, Spanien och Makedonien. Efter att tre år i rad ha blivit utsedd till Gasellföretag har SDNit i år tilldelats Mästargasellen, en utmärkelse vi är otroligt glada och stolta över. Vi strävar alltid efter att vara i framkant av den senaste teknologin och applicera den på ett innovativt sätt för att förbättra och effektivisera våra kunders verksamhet. Vår kontinuerliga tillväxt är ett tydligt bevis på att vi lyckas med det och är en uppskattad partner för våra kunder.

83 visningar

コメント


bottom of page