top of page

KUNDCASE

Telenor

Ledande inom telekommunikation och digitala tjänster

TNSE_Telenor-foretag_124.jpg
telenor-white.png

Telenor är en helhetsleverantör av telekommunikationstjänster, känd för sitt fokus

på innovation och högkvalitativa tjänster. Telenor stod inför utmaningen att

modernisera sin nätverksinfrastruktur och det var här SDNit fick komma in i bilden

för dess expertis och stöd genom transformationen. Telenors resa är ett lysande

exempel på hur man kan omvandla utmaningar till framgångsrika lösningar,

drivande innovation och tillväxt inom telekommunikationsindustrin.

Automatisering 
i fokus

Telenors ambition var tydlig: att genomföra en uppdatering av sitt IP- och transmissionsnät, introducera nya automatiseringssystem och skifta till en ny NMSplattform. Denna modernisering var nödvändig för att inte bara upprätthålla servicekvaliteten utan också för att förbereda nätverket för framtida teknologiska framsteg.

Automatiseringen är en framgångsfaktor, särskilt för en telekomjätte som Telenor. Genom automatisering av nätverk och tjänster kan Telenor effektivisera sina operationer, minska driftskostnader och snabbare anpassa sig till föränderliga marknadsbehov och kundförväntningar. Det möjliggör också en mer proaktiv underhållsstrategi, vilket minskar avbrott och förbättrar den övergripande kundupplevelsen. Detta är inte bara en teknisk förbättring utan en strategisk nödvändighet som stärker företagets konkurrenskraft i en alltmer digitaliserad värld.

– Att modernisera och automatisera vårt nätverk var avgörande för att

säkerställa dess skalbarhet, flexibilitet och framtidssäkerhet. Med SDNits hjälp kunde vi inte

bara uppnå dessa mål men även accelerera vår innovationstakt, säger Pernilla Lindwall, Product Owner på Telenor.

Med SDNits hjälp kunde vi inte bara uppnå dessa mål, men även accelerera vår innovationstakt.

Pernilla Lindwall, Product Owner på Telenor

Computer Circuit Board Macro

Mot modern
lagerhållning

Med SDNit som en del av projektteamet inledde Telenor sin resa mot en moderniserad infrastruktur, en process som krävde inte bara en omfattande teknisk översyn utan också en strategisk omstrukturering av deras nätverksoperationer.

 

Samarbetet omfattar allt från den initiala planeringen till slutgiltig implementering, med en särskild betoning på integrationen av avancerad teknik för nätverksautomatisering och effektiviseringsprocesser. Cisco NSO spelade också en nyckelroll som konfigurationsmotor. Ovanpå detta utvecklades ett skräddarsytt system för att hantera all tjänste- och infrastrukturdata, vilket kommer säkerställa en sömlös och effektiv drift.

Ett annat viktigt steg i moderniseringsprocessen är hanteringen av den unika situationen där Telenor Norge och Sverige tidigare delat på ett gemensamt IP-nät och provisioneringssystem. SDNit kommer även i detta projekt att stötta Telenor genom denna övergång, säkerställande att båda länderna kunde fortsätta sina operationer utan avbrott, medan ett nytt, oberoende system ska implementeras för Sverige.

– SDNit kommer spela en avgörande roll i vår moderniseringsprocess, deras expertis inom nätverksdesign och automatisering var ovärderlig.

När projektet är i hamn kommer Telenor inte bara uppnå en nödvändig teknisk uppdatering och regulatorisk efterlevnad utan också lägga en stabil grund för framtida utveckling och innovation inom sitt nätverk.

– Tack vare SDNit kommer vi kunna skapa robust, skalbart och framtidssäker nätverk som är redo att möta både dagens och morgondagens krav, fortsätter Pernilla.

Med blicken fast riktad framåt kommer Telenor bli bättre rustade för att navigera i den digitala framtiden.

Tack vare SDNit kommer vi kunna skapa ett robust, skalbart och framtidssäkert nätverk.

telenor-kundcase-2.png

Pernilla Lindwall
Product Owner

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta mig,
så pratar vi mer!

Ronnie_edited.jpg

Ronnie Qvist

Sales Manager, SDNit

bottom of page