top of page

KUNDCASE

Bonnier News

Ledande medieföretag inom Bonnierkoncernen

bonnier-news.jpg
bonnier-logo_edited_edited_edited.png

Bonnier News är ett ledande medieföretag och en del av Bonnierkoncernen, som är en av de största mediagrupperna i Norden. Företaget är känt för ett antal framstående nyhets- och medieplattformar, inklusive välkända dagstidningar, digitala medier och andra publikationer. När Bonnier News kontaktade SDNit, så stod de inför utmaningen: att hantera sin snabba tillväxt och komplexa IT-infrastruktur. Därför valde de att sätta igång en migrering till Google Cloud där SDNit har fått vara ett stöd. Denna övergång har inte bara förenklat IT-hanteringen utan även skapat nya möjligheter för innovation och effektivitet. 

Från komplexitet
till
flexibilitet

Bonnier News har en hög tillväxttakt, där man bland annat har förvärvat flera lokaltidningar och utvidgat sin närvaro i flera länder. Denna tillväxt medförde en kritisk utvärdering av deras befintliga IT-infrastruktur, som var svår att administrera och uppdatera. Bonnier News ville därför röra sig mot en ny, gemensam plattform för alla, som skulle effektivisera och förenkla arbetet. En huvudkomponent i denna strategi blev därför att migrera från OpenShift  i AWS och ELASTX OpenShift till Google Cloud, en lösning som lovade större effektivitet och enklare administration.

 

Varför valet föll på Google Cloud var av dess förmåga att erbjuda en serverless-plattform genom Cloud Run, vilket minskade behovet av omfattande administration. Förändringen kommer också medföra att Bonnier News endast behöver betala för de resurser som används, vilket kommer leda till en betydande kostnadsbesparing. Syftet var också att utvecklarna skulle få mer frihet att vara innovativa och effektiva, utan att vara begränsad av den tidigare plattformen.

 

 

Det var vid den här tidpunkten som SDNit fick agera som en nyckelspelare i denna transformation, genom att bidra med stöd och expertis till Bonnier News utvecklarteam under deras spännande resa mot Google Cloud.

Fabian Seitz, chef Digital Plattform på Bonnier News

Google Cloud förenade för oss allt vi letade efter: minimal administration, maximal frihet och självständighet för våra utvecklingsteam i kombination med mycket innovationskraft och rimliga priser

bonnier-news-SDNit.jpg
bonnier-news-1.jpg

Projektet påbörjades och vi fick bland annat jobba med Terraform (Infrastructure as Code) för att standardisera infrastrukturen och göra ett eget modulrepo för att hjälpa utvecklarna driftsätta sina applikationer.

 

SDNit ansvarade också för migrering av applikationer samt agerade som stöd i flytten till en mer effektiv och skalbar serverless-plattform. SDNit ledde också arbetet med att flytta 2000 DNS-zoner från AWS till Google Cloud, samt implementera en ny CDN-lösning för en bättre och säkrare webbhantering. Denna cacheningslösning är en nyckelkomponent för att optimera och effektivisera hanteringen av Bonnier News webbresurser, vilket var avgörande för att möta deras växande digitala närvaro.

– Konsulten från SDNit har drivit migreringen framåt på många sätt och vis. Han blev en del av teamet från dag ett och byggde upp den nya infrastrukturen organisk inom vår organisation. Den nya infrastrukturen är pålitlig, flexibel och anpassar sig till våra behov.

Resultatet av denna migration har gett Bonnier en mer effektiv arbetsmiljö där utvecklare kan fokusera på innovation istället för administration. Den centraliserade lösningen möjliggör också snabbare onboarding av nya företag och minskat beroende av äldre system. Nu är man inte heller personberoende längre, utan allt är centraliserat och jobbar i ett nytt och färskt system. Med övergången till en konsumtionsbaserad modell har även gjort att kostnadseffektiviteten förbättrats.

– Vi kunde avveckla vår gamla infrastruktur och har genom det haft kostnadsbesparingar och en modernare plattform för våra system. DevOps-filosofin är numera arbetssättet för alla våra utvecklingsteam tack vare de strukturer som vi har byggt upp med hjälp av SDNit.

Bonnier News är en organisation som har ett framåtlutande tänk kring teknik, och ser nu fram emot att ytterligare förstärka sin position genom att bland annat utnyttja AI-möjligheter och Zero Trust-lösningar i Google Cloud. Säkerhet, moderna lösningar och flexibilitet står högt upp på prioriteringslistan och det är så Bonnier News framåt också kommer att lägga fokus för att fortsätta vara en ledande aktör inom mediebranschen.

– På Bonnier News har teknikutvecklingen alltid legat framkant. Med Googles plattform och stöd från SDNit ska vi även i framtiden utveckla våra plattformar med den senaste tekniken, säger Fabian avslutningsvis.

Genom att omfamna den senaste tekniken och samarbeta med expertpartners som SDNit, säkerställer Bonnier News inte bara sin nuvarande framgång utan lägger även grunden för framtida innovationer och tillväxt.

Effektivitet

och innovation

Den nya infrastrukturen, som konsulten från SDNit varit med och byggt, har blivit pålitlig, flexibel och anpassar sig till våra behov.

fabian-seitz-bonnier-news.jpg

Fabian Seitz

chef Digital Plattform på Bonnier News

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta mig,
så pratar vi mer!

Ronnie_edited.jpg

Ronnie Qvist

Sales Manager, SDNit

bottom of page