top of page

KUNDCASE

Benify

Marknadens ledande plattform för förmåner, ersättning och kommunikation

benify-kundcase.jpg.webp
benify-logo.webp

Benify är en global pionjär inom förmånsadministration. Med tusentals kunder världen över erbjuder dem banbrytande tekniska lösningar för att göra personalförmåner enkla, tillgängliga och meningsfulla. Efter att Benify beslutade sig för att modernisera sin systemarkitektur, fick vi bli en del av utvecklingsteamet på den resan. Tillsammans jobbade vi för att skapa en smidigare, mer modern och mer säker digital infrastruktur, med målet att möta företagets framtida behov och utmaningar. Benify hade ansvaret för arkitekturen, medan SDNit fick vara med och fick bistå med implementeringen. Det här är ett lysande exempel på hur vi kan stötta verksamheter att gå från äldre arkitektur till det nya.

Från äldre arkitektur till

framgång

Benify jobbade fram en modern och genomtänkt arkitektur satt för ändamålet och det var här SDNit fick komma in och hjälpa till med implementeringen.

Genom att omforma den befintliga arkitekturen med en mikrotjänstbaserad ansats skapades möjligheter för modulär utveckling och smidighet som tidigare var otänkbar. Här spelade en API-gateway en central roll genom att finjustera trafikflöden och förbättra prestandan avsevärt.

Säkerheten var en prioritet. Därför integrerades Identity Access Management (IAM) för att säkerställa pålitlig autentisering och auktorisering. Detta garanterade hög säkerhet för varje användares identitet. Det skapades också lågkodiga gränssnitt som effektiviserade utvecklingen av nya tjänster och minskade time-to-market avsevärt, vilket hjälpte Benify att snabbt anpassa sig till marknadens behov.

 

– Vår målsättning, att förenkla integrationen, uppnåddes med den nya integrationsplattformen.

För hög tillgänglighet och proaktiv övervakning integrerades en molnbaserad plattform som används för övervakning och analys av prestanda hos applikationer och infrastruktur, vilket gav värdefulla insikter om systemets prestanda och hälsa.

Magnus Hedner, Head of Integration på Benify

Den nya arkitekturen låter oss utveckla vårt kunderbjudande snabbare, enklare och säkrare.

benefits_talking.jpg-2.webp
benify-kundcase.jpg.webp

Med den moderniserade arkitekturen på plats såg vi tydliga fördelar, inklusive smidigare datatrafik, ökad agilitet för att möta nya kundbehov, förbättrad datasäkerhet, och bibehållen prestanda även under tung belastning.

– Vi har fått ett lättarbetat system byggt på moderna komponentbaserade principer, som vi

kan skala efter behov.

Det moderniserade systemet frigjorde utvecklings-teamet för innovation och kreativitet genom automatisering, och kontinuerlig loggning och analys möjliggjorde förbättringar över tid. API-gatewaystrukturen, med Identity Access Management (IAM), garanterade optimal prestanda och säkerhet. De fick dedikerade, högt tillgängliga kluster för ökad stabilitet. Genom att använda ett övervaknings- och analysverktyg kunde vi proaktivt upptäcka och åtgärda potentiella problem innan de påverkade verksamheten negativt.

Samarbetet med SDNit har fungerat utmärkt. Vi har fått kompetent hjälp att sätta upp och optimera den nya infrastrukturen.

Med denna moderniserade infrastruktur, hade Benify inte bara ökat sin tekniska kapacitet, utan även lagt grunden för långsiktig tillväxt och innovativ utveckling. Det var inte bara en teknologisk omställning, utan också en resa mot att skapa en modern och effektiv plattform för Benifys framtida utmaningar.

Säkerhet

var en prioritet

Samarbetet med SDNit har fungerat utmärkt. Vi har fått kompetent hjälp att sätta upp och optimera den nya infrastrukturen.

magnus-hedner-benify.jpeg

Magnus Hedner

Head of Integration på Benify

VILL DU VETA HUR VI KAN HJÄLPA ER?

Kontakta mig,
så pratar vi mer!

Ronnie_edited.jpg

Ronnie Qvist

Sales Manager, SDNit

bottom of page