top of page
download.png

Så säkrar du upp din Build Pipeline av Docker ImagesI det ständigt föränderliga cybersamhället och med teknikstackar som blir allt mer komplexa är det av yttersta vikt att säkerställa din byggpipeline för Docker-images. En robust och säker process för att skapa dina Docker-containers utgör en central del av att garantera säkerheten för dina applikationer när de når produktionsmiljön. I denna artikel kommer vi att utforska de bästa metoderna och de viktigaste säkerhetsåtgärderna för att stärka din Docker-byggpipeline.


Minska sårbarheter i din Docker Build pipeline


Använd officiella Bas Images

En grundläggande åtgärd för att säkra din Docker-build pipeline är att använda officiella bas images från en pålitlig organisation. Genom att använda officiella images minimerar du risken för att inkludera sårbarheter i dina egna Docker-images.


Kodexempel (Dockerfile):
Automatisera secret- och sårbarhetsskanningar

Att integrera secret- och sårbarhetsskanningar som en del av din byggprocess är en av de mest effektiva sätten att upptäcka och åtgärda potentiella läckor och hot. Verktyg som Trivy kan integreras direkt i din pipeline för att automatisera skanningar av dina Docker-images och rapportera eventuella sårbarheter.


Kodexempel (Gitlab CI/CD):

Stärk ditt byggsystem

För att säkerställa en säker och pålitlig byggmiljö är det avgörande att begränsa åtkomsten till din build environment. Endast de användare och system som är behöriga bör ha befogenhet att initiera och hantera byggprocessen. Genom att göra detta minimerar du risken för obehörig åtkomst och eventuell manipulation av ditt byggflöde.


Kontrollera tillgången till din Build Environment

Begränsa åtkomsten till din build environment. Endast auktoriserade användare och system bör ha rättighet att starta och hantera byggprocessen. Detta minimerar risken för obehörig åtkomst och manipulation av ditt byggflöde. Ett rekommenderat verktyg att använda sig av för att säkerhetsställa rättigheter är Chain-Bench från AquaSecurity.


Implementera Continuous Integration/Continuous Deployment (CI/CD) pipelines

Genom att använda CI/CD-pipelines kan du automatisera hela din utvecklings- och distributionsprocess. Detta minskar risken för mänskliga fel och säkerställer att varje uppdatering går igenom en standardiserad testnings- och distributionsprocess.


Kodexempel (GitLab CI/CD med dind):

Om ni använder er av Runners i Kubernetes så kan vi rekommendera Googles Kaniko för att bygga docker images och sen deras Crane för att pusha (ladda upp) images till erat registry. Funkar även supersmidigt vid private registries som är utanför Gitlab.


Att säkra upp din Docker-build pipeline är avgörande för att säkerställa att dina applikationer är trygga och pålitliga i produktion. Genom att följa dessa bästa praxis och implementera de föreslagna säkerhetsåtgärderna kan du minimera sårbarheter. Kom ihåg, säkerhet bör alltid vara en central del av din verksamhet, och en säker Docker-build pipeline är ett viktigt steg i rätt riktning.


Här har ni ett fullständigt exempel på hur en build pipeline kan se ut med flera typer av scanningar.

 

Behöver ni hjälp med säkra er Docker-build pipeline?

Våra erfarna konsulter har bred erfarenhet inom Docker-miljöer. Med skräddarsydda åtgärder och expertis inom området, kan vi hjälpa er om ni skulle behöva. Hör av dig till oss, så pratar vi mer!Comments


bottom of page