Nätverkslösningar

Vi på SDNit erbjuder managerade tjänster och säkerhetsanalyser. Allt för att göra ditt nät bättre.

Nätsäkerhet som tjänst

Alla känner till att IT-säkerhet är ett växande problem. Vi konsumerar allt fler tjänster på nätet och vi har allt fler enheter som kopplar upp sig. Det är svårt att veta var hoten finns och att skydda sin verksamhet och sin data känns komplext.

Hos oss köper du nätsäkerhet som en tjänst

Vi kompletterar sömnlöst med de komponenter ni saknar. Till ett fast månadspris – inga överraskningar. Vi vill göra nätsäkerhet enkelt.

Vad ingår i nätsäkerhet som tjänst?

SDNit nätsäkerhet som tjänst innehåller alla nödvändiga delar som behövs för en driftklar lösning:

Följande:

 •         Brandvägg med dedikerad management
 •         Leveranskoordinering
 •         Grundinstallation
 •         Grundkonfiguration
 •         Kundanpassad konfiguration
 •         Driftsättning
 •         Drift
 •         Grundservice
 •         Backup av konfiguration
 •         Uppdateringar
 •         Funktionsuppgradering
 •         Servicedesk
 •         Åtkomst till management
 •         Avancerat intrångsskydd
 •         Ändringspool för regeländringar
 •         Analys av logg och rapporter

Exempel på tillvalstjänster

 •         Sårbarhetsskanning
 •         Framtagning av säkerhetspolicy, riktlinjer och instruktioner

Säkerhetsanalys

Säkerhetsrevision av övergripande brandväggs/nätverks miljö(WAN/LAN/WLAN/Remote Access). Analysarbetet innefattar bland annat nedanstående:

 • Är näten segmenterade på ett till fredställande sätt
 • Används paket-filtrerande eller stateful-filterande brandväggar
 • Finns det applikations proxies / brandväggar
 • Hur används NAT och är det korrekt konfiguerat
 • Innehållsanalys och filtering
 • Patchhantering. Patchas rätt saker och när görs det
 • Processer, policys, rutiner, lösenord och ärendehantering
 • Trådlöst nätverk ses över och inspekteras
 • Central logg hantering
 • Authentiseringsmetoder
 • Kryptering utav data

Analys av SPAM/Malware/Ransomware/Antivirus skydd.

 • Vad för slags SPAM filtering används och är det effektivt
 • Antivirus skydd hur används det och är det effektivt(klienter, servrar). Central management server, molntjänst
 • Finns det något skydd för olika typer av malware/ransomware.
 • IDS system
 • Spegling / inspelning utav trafik i felsöknings/forensics syfte.
 • Hotbilder mot verksamheten. APT(Advanced Persistent Threat) finns det

Scanning av kundens nät från Internet och internt för att upptäcka sårbarheter/säkerhetshål.

Sårbarhets scanning görs och en lista körs på upptäckta sårbarheter upprättas

Penetrationstest görs endast efter godkännande från kunden då det innebär en stor risk att tjänster och applikationer kan störas eller sluta fungera. Som bas för penetrationstest används en standardiserad scanning som manuellt startas.

Dokumentation och åtgärdsförslag

Presentation utav åtgärdsförslag, dokumentation och utförande utav SDNit AB förslagna åtgärder.

Kontakta oss så berättar vi mer om våra tjänster

3 + 2 =